Staat van de kaarten

 

Let op: Om de staat van een kaart goed te kunnen beoordelen is direct licht nodig. De combinatie van zonlicht en een felle lamp werkt het best. Zonder goed licht (en zonder een kaart uit het hoesje te halen) is het niet mogelijk om de conditie te bepalen.

Kaarten in near mint conditie zijn kaarten die rechtstreeks uit een booster komen en/of slechts de volgende zeer kleine beschadigingen hebben:

  • 1 of 2 kleine, witte puntjes van maximaal enkele milimeters aan een rand van het frame (donkere puntjes in het geval van kaarten met een wit frame)
  • zeer lichte krassen die slechts zichtbaar zijn bij nauwkeurige inspectie onder direct licht
  • minimale drukfouten die ontstaan zijn tijdens het productieproces van de kaart

Near mint kaarten zijn vrij van krassen die zichtbaar zijn in diffuus licht, verkleuringen die zijn ontstaan na de productie van de kaart, vuil en buigingen. Dit geldt zowel voor de voor- als de achterkant van de kaart. Kaarten die we aanbieden met het moderne card frame (vanaf 8th Edition en Mirrodin) zijn in near mint conditie.

NB Als een kaart is bijgewerkt met een stift of pen, is de kaart altijd in poor conditie.

Kaarten in excellent conditie kunnen zowel met als zonder hoesje gespeeld zijn en vertonen meer dan 1 kenmerk van slijtage. Het kan gaan om:

  • meerdere witte beschadigingen van maximaal enkele milimeters aan een rand van het frame (donkere puntjes in het geval van kaarten met een wit frame)
  • lichte krassen die zichtbaar zijn in direct licht, maar niet in diffuus licht
  • drukfouten die ontstaan zijn tijdens het productieproces van de kaart
  • zeer lichte verkleuring

Kaarten die we aanbieden met het traditionele card frame (t/m Scourge) zijn in het merendeel van de gevallen in near mint conditie, maar kunnen ook in excellent conditie zijn.

Kaarten die in mindere conditie zijn dan excellent, maar duidelijk beter dan played (zie volgende conditie) beschouwen we als good.

Kaarten in played conditie zijn regelmatig gespeeld zonder het gebruik van een hoesje en vertonen over de gehele kaart tekenen van slijtage. Dit betreft bijvoorbeeld (grotere) witte beschadigingen aan de randen, duidelijke krassen, strepen en kleine buigingen.

Kaarten in poor conditie zijn zwaar beschadigd en mogen meestal niet gespeeld worden op toernooien. Het gaat om beschadigingen als waterschade, buigingen, scheuren en gaten. Kaarten die zijn bijgewerkt met pen of stift zijn in alle gevallen poor.

Kaarten die zijn bijgewerkt met pen of stift

Kaarten die zijn bijgewerkt (om beschadigingen te maskeren) met pen of stift, kunnen we niet innemen. In veel gevallen zullen we een complete inkoop niet kunnen innemen, om het risico dat bijgewerkte kaarten in onze voorraad terecht komen te minimaliseren.

Inloggen of Registreren
Home > Staat van de kaarten