Algemene voorwaarden

Bestellen

 1. Wanneer u een bestelling plaatst gaat u ('de klant') akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant een overeenkomst aan met Magicers.nl om de bestelde producten af te nemen en het totaalbedrag van de bestelling te betalen.
 3. Ontbinding door herroepingsrecht: In het geval van een bestelling zonder losse kaarten, preconstructed decks en producten in de voorverkoop kan de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden eenzijdig door de klant worden ontbonden. De klant heeft na annulering 14 dagen om de producten retour te sturen. Na ontvangst van de retourzending controleert Magicers.nl de producten en de staat daarvan en zal Magicers.nl het volledige orderbedrag inclusief de verzendkosten crediteren. Enkel de kosten voor retour naar Magicers.nl zijn voor rekening van de klant. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Magicers.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@magicers.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 4. Geen herroepingsrecht voor bestellingen met losse kaarten, preconstructed decks en producten die in de voorverkoop zijn gekocht: In het geval van een bestelling met enkel losse kaarten en/of preconstructed decks en/of producten die in de voorverkoop zijn gekocht is het herroepingsrecht niet van toepassing vanwege de fluctuerende prijzen van kaarten, decks e.d. hetgeen staat beschreven in artikel 230p (a) in het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is het verzamelen van de kaarten voor (grotere) bestellingen bewerkelijk. Dit betekent dat de verkoop na het plaatsen van een bestelling die geheel of gedeeltelijk bestaat uit losse kaarten en/of preconstructed decks en/of producten die in de voorverkoop zijn gekocht, definitief is en niet eenzijdig kan worden ontbonden door de klant.
 5. Een gedeelte van de bestelling annuleren of retourneren: Voor alle producten waar het herroepingsrecht op toepasbaar is, is het mogelijk om deze tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden eenzijdig door de klant te annuleren of te retourneren, en in het geval van een bestelling waarbij u een gedeelte wilt retourneren, daarmee de overeenkomst deels te ontbinden. Wanneer u een deel van de bestelling retourneert worden de verzendkosten van de bestelling niet vergoed door Magicers.nl, wat wel het geval is bij het retourneren van een complete bestelling.
 6. Ontbinding door overschrijding van betaaltermijn: De overeenkomst kan eenzijdig door Magicers.nl worden ontbonden wanneer betaling door de klant binnen de door Magicers.nl gestelde betaaltermijn niet plaatsvindt. Zolang de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen blijven de producten uit de bestelling eigendom van Magicers.nl.
 7. Ontbinding van een overeenkomst met handelaren/wederverkopers: Magicers.nl is een webshop voor particulieren (niet handelaren, wat in de breedste zin van het woord 'handelaren' gezien dient te worden) en levert maximaal 8 stuks van iedere unieke kaart (de titel van de kaart bepaalt de uniekheid) per klant binnen een aaneengesloten tijdspanne van 7 dagen. Onder klant kan in dit geval zowel een persoon als een adres verstaan worden. Magicers.nl behoudt zich het recht voor bestellingen te annuleren waarvan Magicers.nl het aannemelijk acht dat die als doel doorverkoop of speculatie hebben.
 8. Ontbinding door overschrijding van maximum aantallen: Voor aanbiedingen geldt een maximum van 4 losse kaarten en 1 sealed product per klant gedurende de gehele actieperiode. In de voorverkoop geldt een maximum van 8 stuks gedurende de gehele voorverkoopperiode.

Betalen

 1. Het totaalbedrag van de bestelling dient binnen 7 dagen betaald te zijn door de klant. Betaling geschiedt in euro en via iDeal, op de door Magicers.nl aangegeven bankrekening, met pinbetaling of contant. Wanneer betaling niet binnen deze termijn en/of op de voorgeschreven manier heeft plaatsgevonden, behoudt Magicers.nl zich het recht voor om de bestelling te annuleren dan wel een incassobureau in te schakelen. In dergelijke gevallen zijn eventuele kosten voor incasso voor rekening van de klant.

Verzenden

 1. Verzending van bestelde producten vindt plaats op de werkdag van ontvangst van de betaling door de klant via iDeal of op de bankrekening van Magicers.nl indien dit voor 15.00 uur geschiedt, dan wel zo spoedig mogelijk. Als 24 en 31 december op een doordeweekse dag vallen geldt in plaats daarvan 12.00 uur als deadline.
 2. Bestellingen worden verzonden in een bubbelenvelop of als pakket met goede bescherming, zodat potentiële beschadiging van producten tijdens verzending zo goed mogelijk wordt voorkomen.
 3. Voor verzending maakt Magicers.nl gebruik van de diensten van PostNL. De klant kan kiezen tussen reguliere en verzekerde verzending. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juiste adresinformatie op te geven, inclusief voor- en achternaam.
 4. Magicers.nl is niet aansprakelijk voor zendingen waar een andere naam dan die van de klant en/of een ander adres is opgegeven dan het eigen woonadres van de klant.

Prijzen

 1. De op de website vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. De prijzen die vermeld zijn op de website op het moment van bestelling zijn het uitgangspunt voor het door de klant te betalen bedrag.
 3. Prijzen op de website kunnen fouten bevatten. Magicers.nl behoudt zich het recht voor om een bestelling (deels) te annuleren wanneer prijzen duidelijk afwijken van hetgeen verwacht mag worden.

Producten

 1. De door Magicers.nl aangeboden kaarten met het moderne card frame, uit sets die vanaf juli 2003 zijn verschenen, zijn in near mint conditie tenzij anders is aangegeven. Kaarten met het traditionele card frame, uit sets die voor juli 2003 zijn verschenen, zijn excellent tot near mint. Middels een pagina over de staat van de kaarten informeert Magicers.nl de klant over de verschillende condities.
 2. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat aangeboden producten op de website van Magicers.nl niet op voorraad zijn. In dergelijke gevallen wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en wordt de klant gecompenseerd voor de niet op voorraad zijnde producten.
 3. Bij een uitzonderlijke weeromstandigheid (bijvoorbeeld wanneer het vriest of bij een hittegolf) ontstaat er de mogelijkheid dat het seal van een gesealed product (lichtjes) loslaat of het lijm dat gebruikt is in kartonnen verpakking niet meer goed werkt. We vragen klanten die het belangrijk vinden dat de verpakking (seal of karton) van een product in puntgave staat verkeert bij aankomst hier rekening mee te houden omdat we dit als webshop niet kunnen voorkomen.
 4. Magicers.nl probeert gratis extra's bij elke geplaatste bestelling te voegen. Dit is meestal in de vorm van een extra kaart of extra kaarten en een Magicers token (één token per uitgegeven € 25). We hanteren een maximum van 10 Magicers tokens per bestelling. Dit om makkelijker rekening te kunnen houden met een maximaal verzendgewicht bij bestellingen en daarmee extra kosten te voorkomen maar ook om verspilling tegen te gaan omdat de meeste klanten niet grote hoeveelheden van Magicers tokens willen ontvangen. De klant kan ons per e-mail vragen dit maximum op te heffen en dan zullen we hier rekening mee houden.

Inkoop

 1. Kaarten die worden verkocht aan Magicers.nl via de inkooppagina dienen in near mint conditie te zijn. Magicers.nl informeert de klant op verschillende momenten tijdens het inkoopproces met informatie om de conditie van een kaart te beoordelen middels een link naar een pagina over de staat van de kaarten. Het uiteindelijke oordeel over de conditie van de kaarten is aan Magicers.nl
 2. Magicers behoudt zich het recht voor inkopen te weigeren dan wel een lager inkoopbedrag uit te betalen indien de kaarten niet gesorteerd zijn op de volgorde die is aangegeven in de bevestigingsmail bij de inkoop.
 3. Magicers.nl biedt de klant diverse mogelijkheden om ingeleverde kaarten die in mindere conditie dan near mint zijn terug te ontvangen. Deze kaarten worden maximaal 2 jaar na ontvangst daarvan apart gehouden. Ondanks dat we zorgvuldig om gaan met de te retourneren ingeleverde kaarten, neemt Magicers.nl geen verantwoordelijkheid voor beschadigde of niet ontvangen ingeleverde kaarten.
 4. In het (uitzonderlijke) geval dat een persoon/partij binnen het tijdsbestek van 1 week voor meer dan € 2.000 euro aan winkeltegoedwaarde (of € 1.800 aan waarde per bankoverschrijving) aan losse kaarten wenst in te ruilen via de inkooppagina van Magicers.nl, wordt de overeenkomst om kaarten te verkopen aan Magicers.nl in eerste instantie als concept beschouwd ter goedkeuring van Magicers.nl. Magicers.nl behoudt zich het recht voor om deze conceptovereenkomst te ontbinden.

Privacyverklaring

Bekijk onze privacyverklaring op een aparte pagina op onze website.

Overig

 1. Magicers.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Magicers.nl is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Magicers.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 2. In gevallen waar de algemene voorwaarden geen duidelijkheid over verschaffen of waarover niets is opgenomen in de algemene voorwaarden, beslist Magicers.nl. In eerste instantie dient uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van de algemene voorwaarden.
 3. Indien Magicers.nl niet steeds strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Magicers.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Magicers.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Inloggen of Registreren
Home > Informatie > Algemene voorwaarden